სერვისები

ბილიარდი

სასტუმროს მისაღებში განთავსებულია ბილიარდის მაგიდა ,სტუმრებს ნებოსმიერ დროს შეუძლიათ გაერთონ ბილიარდის თამაშით