სერვისები

მინიბარი

სასტუმროს ყველა ოთახს აქვს მინიბარი ,რომელშიც განთავსებულია 17 სახეობის პროდუქტი.