სერვისები

სადილი & ყავის შესვენება

სერვისები საქმიანი შეხვედრებისა და ტურისტული ჯგუფებისათვის.
✔ სადილი
✔ ვახშამი, გალა ვახშამი
✔ ფურშეტი
✔ ყავის შესვენება